Darczyńcy

Wyrażamy ogromną wdzięczność wobec wszystkich naszych Darczyńców. W imieniu Fundacji i wszystkich jej beneficjentów dziękujemy za wszelkie wsparcie - nawet za ten symboliczny "wdowi grosz" przekazany na naszą działalność. Konkretnym wyrazem tej wdzięczności jest zamieszczenie na stronie internetowej osób i firm - naszych donatorów. Jednak ze względów formalno-organizacyjnych publicznie dziękujemy tylko tym, którzy ufundowali przynajmniej jedno roczne stypendium.

Nazwiska Darczyńców zamieszczone są w kolejności alfabetycznej.

OSOBY PRYWATNE:
Abp Stanisław Budzik
Kornelia i Marian Bielowie
Ks. Robert Biel
Dorota i Wojciech Buczkowie
Maria Burgener
Ks. Stanisław Cyran
Lidia Dobosz
Marian Dobosz
Dorota i Tomasz Dzieńscy
Teresa i Andrzej Fidowie
Marta i Andrzej Fijałowie
Agata i Jerzy Frącowie
Ks. Krzysztof Gac
Ks. Stanisław Gawęda
Agata i Adam Górkowie
Anna i Michał Janasiowie
Judith i Martin Kalbermatten
Anna i Jan Kiełbasowie
Sales Kleeb
Stanisław Kosoń
Jerzy Kuca
Aniceta i Lech Maryniakowie
Marzena i Witold Misiowie
Ks. Adam Nita
Bernadeta i Andrzej Pabianowie
Walter Pfenniger
Dorota i Andrzej Pikulowie
Rosa Schädler z Rodziną
Rita i Gallus Senn
Ks. Wiesław Skrabacz
Anna i Andrzej Szkotakowie
Hanna i Mariusz Szumlańscy
Małgorzata i Albert Świątkowie
Thomy
Bp Adam Ważny
Elżbieta i Bogdan Zabdyrowie
Regula i Damian Zurbriggen
Erika i Oswald Zurbriggen (Saas Grund)

INSTYTUCJE I FIRMY: