Darczyńcy

Wyrażamy ogromną wdzięczność wobec wszystkich naszych Darczyńców. W imieniu Fundacji i wszystkich jej beneficjentów dziękujemy za wszelkie wsparcie - nawet za ten symboliczny "wdowi grosz" przekazany na naszą działalność. Konkretnym wyrazem tej wdzięczności jest zamieszczenie na stronie internetowej osób i firm - naszych donatorów. Jednak ze względów formalno-organizacyjnych publicznie dziękujemy tylko tym, którzy ufundowali przynajmniej jedno roczne stypendium.

Nazwiska Darczyńców zamieszczone są w kolejności alfabetycznej.

OSOBY PRYWATNE:
Kornelia i Marian Bielowie
Ks. Robert Biel
Maria Burgener
Ks. Stanisław Cyran
Dorota i Tomasz Dzieńscy
Agata i Jerzy Frącowie
Ks. Krzysztof Gac
Anna i Michał Janasiowie
Anna i Jan Kiełbasowie
Sales Kleeb
Stanisław Kosoń
Jerzy Kuca
Aniceta i Lech Maryniakowie
Ks. Adam Nita
Walter Pfenniger
Dorota i Andrzej Pikulowie
Rita i Gallus Senn
Ks. Wiesław Skrabacz
Anna i Andrzej Szkotakowie
Hanna i Mariusz Szumlańscy
Małgorzata i Albert Świątkowie
Thomy
Elżbieta i Bogdan Zabdyrowie
Erika Zurbriggen (Saas Grund)

INSTYTUCJE I FIRMY: