Sprawozdania

ROK 2017

Sprawozdanie  za rok 2017,  Bilans 2017, Rachunek Wyników  2017,   Informacje dodatkowe 2017

ROK 2018

Sprawozdanie za rok 2018,  Bilans 2018 ,  Rachunek Wyników 2018,  Informacje dodatkowe 2017

ROK 2019

Sprawozdanie OPP za rok 2019,  Bilans 2019,  Rachunek wyników 2019,  Informacje dodatkowe 2019

ROK 2020

Sprawozdanie OPP za rok 2020,  Bilans 2020, Rachunek wyników 2020, Informacje dodatkowe 2020

ROK 2021

Sprawozdanie OPP za rok 2021,  Bilans 2021, Rachunek wyników2021Informacje dodatkowe 2021 

ROK 2022

Sprawozdanie OPP za rok 2022, Bilans 2022, Rachunek wyników 2022, Informacje dodatkowe 2022

ROK 2023

Sprawozdanie OPP za rok 2023, Rachunek  zysków i strat 2023, Bilans 2023, Informacje dodatkowa  za rok 2023