Rada

Przewodniczący: lek. med. Robert Jachym

Robert Jachym jest absolwentem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych oraz farmakologii klinicznej. Wieloletni pracownik naukowy CM UJ w Zakładzie Farmakologii Klinicznej.
Podyplomowo ukończył studia z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Założyciel i współwłaściciel Kliniki Stomatologii Estetycznej Rodent. Interesuje go krytyczne spojrzenie na nowoczesne technologie w medycynie i stomatologii.

Prywatnie mąż lekarki Barbary Borowskiej-Jachym i ojciec trzech córek. Mieszka w Krakowie.

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący: mgr Małgorzata Orawska

Urodziła się w Tarnowie. Z wykształcenia pedagog i animator kultury. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Studia wyższe ukończyła na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. W latach 80. pracowała w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Żabnie oraz Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Tarnowie. Od 1989 roku mieszka w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Pracuje w oświacie. Z racji pasji i zawodu (pedagog szkolny, terapeuta, doradca zawodowy) od lat współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji.

Autorka tomików poezji: “Margerytki” i “Nenufary”, redaktorka kilkunastu publikacji regionalnych, miłośniczka arteterapii, a także członkini scholi liturgicznej “Coram Deo” przy Parafii NMP Królowej Polski w Ustroniu – Hermanicach. Mężatka, mama Łukasza i Mikołaja.

 

 

Członek: mgr Aniceta Kawa-Maryniak

Urodzona w Tarnowie. Z zawodu farmaceutka. Ukończyła Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej. Następnie studiowała na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej w Krakowie. Po studiach zamieszkała w Krakowie i rozpoczęła pracę asystenta w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym, gdzie w roku 1994 zrobiła specjalizację z farmacji aptecznej. W latach 1995-1999 była kierownikiem hurtowni leków Humed. W roku 1999 przeniosła się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie do 2011 była kierownikiem kilku prywatnych aptek. Od 2011 jest kierownikiem hurtowni farmaceutycznej Forfarm.

Od 1991 roku jest żoną Lecha Maryniaka oraz matką dwojga dzieci: Natalii oraz Alana . Potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi Aniceta wyniosła z domu rodzinnego i te wartości starała się przekazać swoim dzieciom. Wraz z mężem brała udział w wielu akcjach charytatywnych. Obecnie od kilku lat są w programie “Adopcji na Odległość” dziecka na Sri Lance.

 

 

Członek: mgr Jolanta Kosiniak

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zawodowo zajmuje się doradztwem prawnym dla firm. Wspiera strony w procesie negocjacji i spraw sądowych.

Mężatka, mama dwóch synów.

 

 

 

 

 

Członek: ks. dr Adam Nita

Pochodzi z Klęczan (k. Rzeszowa), egzamin dojrzałości złożył w Liceum Chemicznym w Pustkowie Osiedlu. W 1985 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Jako neoprezbiter podjął pracę duszpasterską w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. W 1994 roku został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie. Po zdobyciu tytułu doktora (1998) powrócił do kraju i podjął pracę w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie najpierw jako notariusz, a w latach 2004-2014 jako kanclerz Kurii. Cały czas pełni też obowiązki sędziego Sądu Biskupiego. W 2008 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a później kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 2014 podjął obowiązki proboszcza parafii katedralnej oraz dziekana dekanatu Tarnów Południe.