O Fundacji

Fundacja CORDARE powstała z myślą o ludziach potrzebujących pomocy, a w szczególności o zdolnych dzieciach i młodzieży, którym warunki bytowe nie pozwalają na rozwijanie w pełni swoich możliwości w dziedzinie kształcenia. Powołanie do życia Fundacji miało miejsce nieprzypadkowo w Roku Miłosierdzia. Refleksja nad miłosierdziem wymusza wręcz potrzebę jego praktykowania w życiu codziennym. Tym samym pomoc dla innych nie może być przez chrześcijanina traktowana jedynie jako zwykłe hobby. Ten właśnie imperatyw praktykowania miłosierdzia leży u podstaw powołania do życia Fundacji. Inspiracją dla samej nazwy CORDARE było łacińskie słowo misericordia (miłosierdzie), którego etymologia odwołuje się do trzech słów miser (biedny) cor (serce) dare (dawać), stąd CORDARE – dawać serce.

Fundacja CORDARE ma charakter non profit, dlatego wszelkie darowizny są przeznaczane w całości na cele statutowe, czyli na pomoc potrzebującym. Gwarancją tego jest rezygnacja przez członków Zarządu i Rady z zatrudnienia w Fundacji oraz transparentne zarządzanie finansami. Głównym celem Fundacji jest przede wszystkim coroczne przyznawanie stypendiów najbardziej utalentowanym, potrzebującym pomocy finansowej uczniom szkół średnich oraz studentom. Naszą pomoc chcemy też w miarę możliwości kierować do takich beneficjentów jak np. hospicjum czy Dom Samotnej Matki, które to instytucje podejmują trudną służbę na rzecz potrzebujących.

Założycielem Fundacji CORDARE jest ks. dr hab. Robert Biel, który wraz z grupą przyjaciół powołał ją do życia i kieruje jej pracami.