mgr Marek Syrek

Urodzony w 1971 r. w Tarnowie. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. W latach 1990-1995 student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podczas studiów angażował się w udzielanie pomocy osobom potrzebującym poprzez pracę w charakterze wolontariusza w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie. W późniejszym okresie współpracownik Parafialnego Oddziału Caritas w Parafii pw. NMP Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach. Wykonuje zawód sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.