ks. dr hab. Robert Biel

Urodził się w Radgoszczy. Liceum ogólnokształcące ukończył w Dąbrowie Tarnowskiej. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1991 roku. Jako neoprezbiter pracował w Żeleźnikowej Wielkiej. W 1992 roku podjął studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Leopold-Franzens-Universitätw Innsbrucku. W trakcie studiów pełnił obowiązki kapelana w Domu Generalnym Sióstr Miłosierdzia (Barmherzige Schwestern). W 1997 roku obronił pracę doktorską: Lebens- und Todeszeichen der Kirche in Polen nach der Wende.

Po powrocie do kraju od 1998-2006 pełnił obowiązki dyrektora Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej Biblos. W 2003 roku został mianowany wikariuszem biskupim ds. zakonnych. Funkcję tę pełnił przez 10 lat. Jednocześnie został przewodniczącym Diecezjalnej Rady ds. Osób Konsekrowanych. W 2003 roku powołany do Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, a w roku 2010 Rady Biskupiej. W 2006 roku został mianowany kanonikiem gremialnym i kustoszem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Na spotkaniu CCPE (Consilium Commissionum Presbyteralium Europae) zrzeszającej przedstawicieli rad kapłańskich z Europy w Mariastein (Szwajcaria) we wrześniu 2008 roku został wybrany do 5 osobowego Prezydium.

Na początku jego ścieżki naukowej były studia filozoficzno-teologiczne zwieńczone w Seminarium Duchownym 1991 roku obroną pracy magisterskiej pt. Aprioryzm Ludwika Feuerbacha interpretacji religii.

Po powrocie ze studiów w Innsbrucku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną. 26 maja 1997 został mianowany starszym asystentem, a w 2003 roku adiunktem na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej Sekcja w Tarnowie. 6 kwietnia 2013 otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Rozprawa habilitacyjna: Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów oraz PosT – Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen. Autor ponad stu publikacji, które ukazały się w ośmiu krajach oraz tłumacz kilku pozycji książkowych.