ks. dr Adam Nita

Pochodzi z Klęczan (k. Rzeszowa), egzamin dojrzałości złożył w Liceum Chemicznym w Pustkowie Osiedlu. W 1985 roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1991 roku. Jako neoprezbiter podjął pracę duszpasterską w parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie. W 1994 roku został skierowany na studia specjalistyczne z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie. Po zdobyciu tytułu doktora (1998) powrócił do kraju i podjął pracę w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie najpierw jako notariusz, a w latach 2004-2014 jako kanclerz Kurii. Cały czas pełni też obowiązki sędziego Sądu Biskupiego. W 2008 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości, a później kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W 2014 podjął obowiązki proboszcza parafii katedralnej oraz dziekana dekanatu Tarnów Południe.