Jan Kiełbasa

Urodził się 13 czerwca 1970 w Tarnowie. W latach 1985 -1989 uczęszczał do Prywatnego Liceum prowadzonego przez oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, następnie w latach 1989 1991 ukończył Studium Ekonomiczne w Tarnowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Wydział Teologiczny w Tarnowie. Zawodowo od samego początku związany z rynkiem kapitałowym w Polsce. Pracownik najpierw Centralnego Domu Maklerskiego Banku PeKaO SA, następnie pracownik Krakowskiego Domu Maklerskiego a od 1997 roku związany z Domem Maklerskim BDM SA, gdzie od 2001 roku pełni funkcje dyrektora Oddziału w Tarnowie.

W życiu pozazawodowym związany ze Szkołą Nowej Ewangelizacji im. św. Józefa w Tarnowie oraz diecezjalnymi ośrodkami formacyjnymi organizującymi Weekendy dla Zakochanych.

W życiu rodzinnym – żona Anna oraz trzech synów: Jakub, Franciszek oraz Antoni. Pasje rodzinne to wspólne muzykowanie oraz wędrówki górskie.