lek. med. Robert Jachym
Przewodniczący
mgr Małgorzata Orawska
Wiceprzewodniczący
mgr Aniceta Kawa-Maryniak
Członek
mgr Jolanta Kosiniak
Członek
ks. dr Adam Nita
Członek
ks. dr hab. Robert Biel
Prezes
Jan Kiełbasa
Wiceprezes
mgr Marek Syrek
Wiceprezes