Beneficjenci

Fundacja stara się  również  kierować  pomoc do  instytucji, które w różny sposób prowadzą działalność na rzecz  potrzebujących.  Dotychczas udzielono wsparcia następującym placówkom:

 

Hospicjum i Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej (2016, 2017)

Diecezjalny Dom Samotnej Matki w Tarnowie (2016)

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie (2017, 2018)

Domy Sierot w Jerozolimie i Betlejem prowadzone przez Siostry Elżbietanki (2017)

Dom Pomocy Społecznej dla  Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnowie (2017)

Tarnowskie Hospicjum Domowe (2018)

Sierociniec w Czicie na Syberii prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP (2018)