Nabór wniosków o stypendium na rok 2024/2025

Posted on Posted in Bez kategorii

Fundacja CORDARE ogłasza nabór wniosków o stypendium uczniowskie lub studenckie na rok szkolny i akademicki 2024/2025.

Prosimy o zapoznanie  się z Regulaminem Przyznawania Stypendiów, w którym określono szczegółowe kryteria otrzymania wsparcia z Fundacji CORDARE. W tym roku w  tymże regulaminie  w punkcie 1. uszczegółowiono między innymi miejsca zamieszkania, z których pochodzić mogą uczniowie lub studenci uprawnieni do otrzymania stypendium (konkretne powiaty i miejscowości).

Odpowiednie druki wniosków należy pobrać z naszej strony internetowej, a następnie wypełnione w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami przesłać na adres:

Fundacja CORDARE,  33-100 Tarnów, ul. Kapitulna 2

Termin składania wniosków: do 31 lipca 2024 r. (liczy się data stempla pocztowego)

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w zakładce:  Działalność/ Jak zostać podopiecznym.

Zapraszamy do składania wniosków!