Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Posted on Posted in Bez kategorii

Póki Krzyż z Golgoty

wyciąga miłosiernie ramiona

na błędy całego świata

póki obejmuje troskliwie

ludzkie zwątpienia i niepokoje

 

póty nie upada nadzieja

pod ciężarem kamiennego grobu

i wyrasta jasnozielono

o poranku Wielkiejnocy

/MOr, wiersz W ramionach/

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd i Rada Fundacji CORDARE!