Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia

Posted on Posted in Bez kategorii

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy Zarząd i Rada Fundacji CORDARE   Na Boże Narodzenie Szczę­śli­wa nocy, w któ­rą się nam ro­dzi Dzień ja­sny, świa­tło wszyst­kie­mu stwo­rze­niu, I w któ­rej bru­dach i okrop­nym cie­niu Słoń­ce ja­śniej­sze nad co­dzien­ne wscho­dzi. Szczę­śli­we by­dło, któ­re gdy mróz chło­dzi, Grze­je­cie pana w cie­płym swo­im tchnie­niu; Lu­bo­ście nie­me, w ta­kim przy­słu­że­niu […]