Stypendia – nabór wniosków na rok 2023/2024

Posted on Posted in Bez kategorii

Ogłaszamy nabór wniosków o stypendium Fundacji CORDARE na rok szkolny i akademicki 2023/2024.

Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów znajdują się w REGULAMINIE (klinij)

W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim wysokość stypendium dla studenta wynosić będzie 4000,00 zł rocznie, a dla ucznia – 3000,00 zł.

O stypendium mogą się ubiegać osoby  zamieszkałe na terenie dwóch województw: małopolskiego lub podkarpackiego (wymóg ten nie dotyczy obcokrajowców).

Druki wniosków należy pobrać ze strony  Fundacji CORDARE, a następnie wypełnione w formie papierowej wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć na adres Fundacji (ul. Kapitulna 2, 33-100 Tarnów). Do wniosków proszę dołączyć  wymagane załączniki w formie papierowej (np. zaświadczenia, kopie świadectw i rozliczeń podatkowych, opinie etc.)

Wszystkie ważne informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce  DZIAŁALNOŚĆ – Jak zostać podopiecznym.

Termin składania wniosków – do 31 lipca 2023 (liczy się data stempla pocztowego).