Stypendia – nabór wniosków na rok 2023/2024

Posted on Posted in Bez kategorii

Ogłaszamy nabór wniosków o stypendium Fundacji CORDARE na rok szkolny i akademicki 2023/2024. Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów znajdują się w REGULAMINIE (klinij) W nadchodzącym roku szkolnym/akademickim wysokość stypendium dla studenta wynosić będzie 4000,00 zł rocznie, a dla ucznia – 3000,00 zł. O stypendium mogą się ubiegać osoby  zamieszkałe na terenie dwóch województw: małopolskiego lub podkarpackiego […]