Stuletnia Dąbrovia wsparła fundację CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii

Pod koniec listopada odbyła się w Dąbrowie Tarnowskiej promocja najnowszej książki ks. dra hab. Roberta Biela pod tytułem Klub i ludzie w zwierciadle czasu. 100 lat Dąbrovii (1922-2022). Książka ukazała się z okazji 100 – lecia MLKS Dąbrovia.  Publikacja ta stanowi przegląd dziejów minionego stulecia małej ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem historii Dąbrowy Tarnowskiej. Główna część książki poświęcona jest powstaniu i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz powstaniu Sokolego Klubu Sportowego Dąbrovia, który właśnie w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. Bogato ilustrowana książka liczy 238 stron i jest oparta na 230 różnych źródłach historycznych. Daje to czytelnikom szeroki wgląd w historię miasta na przestrzeni ostatniego stulecia.

Na spotkanie promocyjne przybyło wielu przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni, nauczyciele i przyjaciele autora. Na koniec zaproszeni goście mogli podyskutować na temat nowej książki przy wystawnym bufecie, a także  zdobyć do niej dedykację z podpisem księdza Roberta Biela.

Ze względu na fakt, że autor zrzekł się honorarium, władze Klubu Dąbrovia postanowiły wesprzeć działalność Fundacji CORDARE, przekazując na jej cele czek o wartości 2000 zł. Fundacja i obdarowani stypendyści wyrażają podziękowanie za ten hojny dar.