Nabór wniosków o stypendium

Posted on Posted in Bez kategorii

Ogłaszamy nabór wniosków o stypendium Fundacji CORDARE na rok szkolny i akademicki 2022/2023.

Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów znajdują się w REGULAMINIE,  który w kilku punktach istotnie różni się od ubiegłorocznego.

Najważniejsze  zmiany, które wprowadziliśmy  do regulaminu od tego roku dotyczą przede wszystkim wysokości stypendium (podwyższenie kwot stypendium tj. wsparcie dla studenta wynosić będzie 4000,00 zł rocznie, dla ucznia – 3000,00 zł) oraz zawężenia grona kandydatów do stypendium (obecnie o stypendium mogą się ubiegać osoby  zamieszkałe na terenie dwóch województw: małopolskiego lub podkarpackiego, wymóg ten nie dotyczy jedynie obcokrajowców).

Druki wniosków należy pobrać ze strony  Fundacji CORDARE, a następnie wypełnione w formie papierowej wysłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć na adres Fundacji (ul. Kapitulna 2, 33-100 Tarnów) wraz  wymaganymi załącznikami.

Wszystkie ważne informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce  DZIAŁALNOŚĆ – Jak zostać podopiecznym.

Termin składania wniosków – do końca lipca 2022.