Przekaż 1% dla CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii
Drodzy Przyjaciele CORDARE!
Zbliża się czas rozliczeń podatkowych.  Jak co roku – zachęcamy Państwa do przekazania na rzecz Fundacji CORDARE swojego 1%. Uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na cele statutowe, to jest przede wszystkim  na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z rodzin mniej zamożnych.
Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz naszej Fundacji, w rubryce “Numer KRS” należy wpisać numer KRS Fundacji CORDARE:   0000623403

W rubryce “Wnioskowana kwota”  należy wpisać kwotę stanowiącą 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego Urzędu Skarbowego.

Swój 1% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach:

PIT 28, PIT 36, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.


Fundacja CORDARE działa od 2016 roku, wspierając poprzez stypendia uzdolnioną młodzież oraz udzielając dotacji  instytucjom, które na co dzień zajmują się niesieniem pomocy innym, w różnym wymiarze.

W ciągu zaledwie pięciu lat działalności  CORDARE ufundowała łącznie 105  stypendiów studenckich i uczniowskich oraz przekazała kilkanaście jednorazowych dotacji dla wybranych instytucji. Pełna lista stypendystów i beneficjentów znajduje się w zakładce Działalność.

Ponadto Fundacja zrealizowała wiele cyklicznych projektów, takich  jak:  Otwarte Turnieje Szachowe Powiśla Dąbrowskiego, Turnieje Brydża Sportowego o Puchar Fundacji CORDARE, Regionalne konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży  (“Pocztówka do niepodległości” i “Święte słowa”) oraz Bale Charytatywne połączone z obchodami Narodowego Święta Niepodległości i ceremonią wręczenia Statuetek CORDARE osobom, które swoją pracą, postawą i sercem służą społeczeństwu.

Działania Fundacji najdobitniej określa sama jej nazwa CORDARE – oznaczająca gotowość dzielenia się sercem z potrzebującymi.

Wszystkim Osobom, które zechcą wesprzeć  działalność CORDARE – składamy z góry serdeczne podziękowanie!