List od serca

Posted on Posted in Bez kategorii

Od początku działalności Fundacja CORDARE niejednokrotnie otrzymywała od Stypendystów i ich Rodziców wyrazy wdzięczności za okazaną pomoc. Owa wdzięczność wyrażana była nie tylko słowami, ale również w uśmiechu, postawach prospołecznych, gotowości do zaangażowania w przedsięwzięcia realizowane przez Fundację. Przez kilka lat zebraliśmy sporo dowodów na to, że nasza działalność ma wielki sens, że warto inwestować w duchowy i intelektualny rozwój młodych ludzi i pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują i na tę pomoc zasługują.
Corocznie starannie wybieramy grono Stypendystów. Naszym zamiarem było i jest, aby towarzyszyć stypendystom tak długo, jak długo będą tego potrzebowali. Bywa,  że wspieramy niektórych począwszy od szkoły podstawowej, aż do studiów.
W życiu codziennym Fundacji było wiele momentów wzruszających, napawających dumą i nadzieją. Jednak nie co dzień zdarza nam się otrzymywać takie listy, jak ten, którego fragment publikujemy poniżej za zgodą  Autora.

Serdecznie dziękuję Fundacji CORDARE za przyznane stypendium uczniowskie na rok szkolny 2020/2021.  Dzięki Państwa wsparciu, dobrym sercu i empatii  mogę uczyć się w wymarzonym liceum. Mam przed sobą przyszłość, pomimo trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej (przewlekła choroba jednego z rodziców). Otrzymane stypendium w całości przeznaczę na cele związane z nauką.  Wiadomość o stypendium bardzo mnie ucieszyła. To, że mnie zauważono, znacząco wpłynęło  na moje poczucie wartości i szczęścia. Jak dobrze, że są ludzie, którzy bezinteresownie i wspólnie pomogą mi zadbać o mój rozwój. Pomożecie mi cieszyć się młodością, do której przecież mam prawo…

Jesteśmy przekonani, że zacytowany powyżej  “list od serca”, będzie najlepszym podziękowaniem dla Wszystkich Państwa, którzy wspieracie cele Fundacji CORDARE.

Nam – osobom działającym w Fundacji  – takie słowa dodają skrzydeł  i energii do dalszego pomagania!!!