Jego Eminencja Kurt Kardynał Koch wyróżniony statuetką CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii

Od początku swojej działalności Fundacja CORDARE ma w zwyczaju nie tylko udzielanie finansowego wsparcia potrzebującym, szczególnie zdolnej młodzieży i dzieciom z niezamożnych rodzin, ale też promowanie szlachetnych ludzkich postaw, które zasługują na uznanie. Wyrazem takiej promocji są dyplomy uznania oraz statuetki przyznawane przez Fundację przy okazji organizowanych balów charytatywnych. Wśród dotychczas wyróżnionych statuetkami CORDARE znalazły się osoby mające wielkie zasługi w działalności charytatywnej, społecznej czy edukacyjnej. Są to nauczyciele, lekarze, duchowni czy też osoby zasłużone w walce o niepodległość naszego kraju.

W tym roku Zarząd Fundacji postanowił uhonorować statuetką Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Popierania Jedności Chrześcijan Jego Eminencję Kardynała Kurta Kocha. Kardynał Koch przebywał w Polsce od 14 do 17 października b.r. Był gościem honorowym VI.  Kongresu Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie. Głównym powodem Jego przyjazdu do Polski było odebranie tytułu doktora honoris causa przyznanego mu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jednym z dwóch recenzentów w postępowaniu przygotowawczym był prezes Fundacji CORDARE ksiądz Robert Biel, który też w imieniu Zarządu wręczył statuetkę Księdzu Kardynałowi.

Kardynał Koch odbierał tytuł doktora honoris causa na KUL w Lublinie, stąd też statuetka CORDARE została Mu wręczona w Domu Biskupim Metropolity Lubelskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika.

Uhonorowany statuetką Ksiądz Kardynał  ma wielkie zasługi nie tylko jako naukowiec, ale również jako człowiek wielkiego serca, pomagający potrzebującym. Pełniąc swoją funkcję u boku papieża Franciszka, a wcześniej Benedykta XVI, przyczynia się do pojednania między religiami i budowania mostów pomiędzy kościołami chrześcijańskimi, i tym samym pomiędzy poszczególnymi ludźmi. Czujemy się zaszczyceni, że Jego Eminencja Kurt Kardynał Koch przyjął nasze wyróżnienie.