Podsumowano projekt “Święte słowa”

Posted on Posted in Bez kategorii

Na pięć  dni przed 16. października – oficjalnym Dniem Papieża Jana Pawła II, który został  ustanowiony przez Sejm RP w 2005 roku, a przypadającym w rocznicę wyboru Kardynała Wojtyły na papieża,  podsumowano w Żabnie projekt plastyczny “Święte słowa – ilustracje do słów Jana Pawła II”.  Równolegle obchodzony jest przez kościół katolicki w Polsce  Dzień Papieski, w niedzielę poprzedzającą tę datę. Stąd też uroczyste odczytanie  wyników  projektu miało miejsce 11 października b.r. w Kościele pod wezwaniem Świętego Ducha, tuż  przed koncertem “Karolowe pieśni”.

Projekt zorganizowany został przez Fundację CORDARE i Gminne Centrum Kultury w Żabnie z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II.  Wzięło w nim udział 95. uczestników (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych)  z powiatów: dąbrowskiego i tarnowskiego.

Jury artystyczne: Edmund Wilk (artysta plastyk),  Małgorzata Orawska (Fundacja CORDARE), Anna Rąpała (GCK  w Żabnie) wyłoniło łącznie 18. laureatów.

OTO WYNIKI:

Grand Prix  i stypendium Fundacji CORDARE w wysokości 1000,00 zł

 • Magdalena Rzepka ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej

Nagrody w kategorii szkół podstawowych kl. IV – VIII:

I miejsce

 • Zuzanna Patulska ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

II miejsce ex aequo

 • Marlena Maziarz ze Szkoły im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nieczajnie Górnej
 • Paulina Czarna ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie

III miejsce ex aequo

 • Marianna Frąc ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim
 • Dominik Wąż z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy
 • Susanna Wiatr ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Paweł Zając ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim

Wyróżnienia

 • Julia Bachara ze Szkoły Podstawowej w Bobrownikach Wielkich
 • Maciej Kostrzewa ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach
 • Beniamin Kubek ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Tomasz Palej ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie
 • Paulina Rawa ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie

Nagrody w  kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce

 • Maja Galbarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

II miejsce

 •  Wiktoria Słowińska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

III miejsce

 • Konrad Wójcik  z Zespołu Szkół w Brniu

Wyróżnienia

 • Gabriela Dworak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie
 • Diana Gorgosz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
 • Patryk Pikul z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej.

Podczas spotkania w Żabnie prezes Fundacji CORDARE  ks. Robert Biel przekazał  gratulacje dla laureatów projektu oraz  podziękowania dla patronów honorowych, a zarazem  fundatorów nagród, którymi byli Burmistrz Żabna Marta Herduś, Starosta Tarnowski Roman Łucarz oraz Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Warto dodać, że oprócz nagród rzeczowych dla laureatów,  przewidziano także upominki dla wszystkich uczestników projektu.
Ze względu na pandemię zrezygnowano z tradycyjnego rozdania nagród i dyplomów.  Odbierać je można indywidualnie z rodzicami lub poprzez opiekunów szkolnych w dniach od 12 – 20 października (od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 18:00) w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie przy  ul. Jagiełły 16.
Wszystkim uczestnikom i laureatom projektu „Święte słowa” serdecznie gratulujemy.  Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia stacjonarnej wystawy nadesłanych do projektu prac, którą zorganizowano w “Galerii Rozmaitości” GCK w Żabnie. Ilustracje można również obejrzeć na załączonej prezentacji multimedialnej  oraz  w naszej fotogalerii.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA – prace uczestników projektu

 

Zachęcamy także do obejrzenia  RELACJI VIDEO  tarnowskiej TV (wystarczy kliknąć tutaj)