Bal z sercem w herbie

Posted on Posted in Bez kategorii

W  wigilię Narodowego Święta Niepodległości  odbył się w Dąbrowie Tarnowskiej  IV Bal Charytatywny Fundacji CORDARE.  Restauracja Hotelu Cristal Park zgromadziła ponad  stu gości, od kilku lat wspierających w ten sposób dzieło CORDARE.  W części oficjalnej, którą poprowadzili Małgorzata Orawska  i Paweł Sroka przedstawiono pokrótce dotychczasowe dokonania Fundacji. W imieniu stypendystów głos zabrali studenci: Katarzyna Łapa, Natalia Mazur, Sylwia Podosek i Kamil  Smoła. Te osoby  po raz drugi obsługiwały również tegoroczną aukcję charytatywną, towarzyszącą imprezie. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony  na stypendia dla podopiecznych CORDARE.

Po raz trzeci Fundacja wyróżniła statuetkami wybitne osoby, podkreślając ich nieocenione zasługi dla lokalnej społeczności. Statuetki CORDARE otrzymały w tym roku Panie: Władysława Gondek, emerytowana nauczycielka oraz lekarka Krystyna Gąsior. Biogramy obu Pań zamieszczamy w zakładce Działalność – Laureaci.

Uhonorowano także kolejnych Darczyńców, wręczając im pamiątkowe dyplomy.  Wśród wyróżnionych osób i firm  znaleźli się: Państwo  Dorota i Andrzej Pikulowie,  Agata i Adam Górkowie, Grażyna i Tadeusz Węgrzynowie, Pan Tadeusz Zych (Firma Moda-Styl z Bochni), Ochotnicza Straż Pożarna w Radgoszczy oraz Sonja i  Serafin Anthsamatten (Hotel – Sport Szwajcaria).

Nie zabrakło wątków związanych ze Szwajcarią, skąd  Fundacja otrzymuje od początku swej działalności wsparcie finansowe, a także rzeczowe. W tym roku za pośrednictwem CORDARE do dąbrowskiego Hospicjum im. Świętego Brata Alberta trafił sprzęt specjalistyczny przekazany przez szwajcarskich przyjaciół.

W dalszej części wieczoru odśpiewano znane pieśni patriotyczne przy akompaniamencie zespołu KROSS, który po raz drugi charytatywnie zagrał do tańca gościom Balu CORDARE. Zaproszeniem do zabawy tanecznej były występy par tanecznych z dąbrowskiej  Szkoły Tańca Towarzyskiego Latin Dance.

Warto po raz kolejny podkreślić, że wokół działalności CORDARE gromadzi się wielu ludzi dobrego serca, dostrzegających potrzeby innych, chętnie dzielących się dobrem. Inaczej mówiąc, a zarazem cytując słowa prezesa Fundacji, ks. Roberta Biela –  ludzi mających w swoim herbie serce. Dowodem na to jest chociażby duża liczba uczestników balu charytatywnego,  a także  hojność  osób, przekazujących co roku różne przedmioty i usługi na aukcję charytatywną. Bez wsparcia tychże osób Fundacja nie mogłaby tak skutecznie pomagać innym. Serdecznie dziękujemy!