Strażacy z Radgoszczy wsparli Fundację

Posted on Posted in Bez kategorii

Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy splótł się wyjątkowo  z działalnością naszej Fundacji. Stało się to za sprawą publikacji poświęconej radgoskim pokoleniom strażaków, której autorem jest prezes CORDARE, ks. Robert Biel.

Podczas spotkania promującego książkę, które odbyło się pod koniec grudnia w Dąbrowie Tarnowskiej, członkowie Zarządu OSP w Radgoszczy, w osobach druhów:  Michała Wolaka i  Kamila Kwiatkowskiego uczynili piękny gest, przekazując w imieniu strażaków – na ręce autora opracowania i zarazem założyciela CORDARE – darowiznę  pieniężną: 1000,00 zł,  na cele statutowe Fundacji.

Tym sposobem idea strażackiej powinności, czyli czuwania i  działania  „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” przybrała taką oto formę niesienia pomocy innym, czyli wsparcia podopiecznych CORDARE. Dziękujemy! (eMOr)

Fot. Piotr i Jakub Lichorobiec

Zobacz też: artykuł w e-Kurierze Dąbrowskim