Wyniki konkursu “Pocztówka do niepodległości”

Posted on Posted in Bez kategorii

We wtorek, 6 listopada 2018 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom oraz uczestnikom Regionalnego Konkursu Plastycznego “Pocztówka do niepodległości”.

Na konkurs napłynęło  315 prac. Jury w składzie:  ks. dr Robert Biel (prezes Fundacji CORDARE),  Edmund Wilk (artysta plastyk),  Jadwiga Kusior (dyrektor  MBP w Dąbrowie Tarnowskiej), Marta Warias (dyrektor GCK w Żabnie), po wnikliwej ocenie prac zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu,  wyłoniło trzynastu laureatów.

Oto wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Grand Prix  – Natalia Patulska  (lat 8) ze Szkoły Podstawowej w Łęgu Tarnowskim

kategoria wiekowa klasy I-III

I miejsce – Maciej Kostrzewa  ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

II miejsce – Piotr Chrabąszcz ze  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce –  Krzysztof Puła ze Szkoły Podstawowej w Niecieczy

wyróżnienie –  Julia Warias ze Szkoły Podstawowej w Radgoszczy

kategoria wiekowa klasy IV- VI

I miejsce – Laura Rzeszutek ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

II miejsce – Emilia Szczygieł ze  Szkoły Podstawowej w Szczucinie

III miejsce –  Szymon Bieś ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

wyróżnienie –  Kacper Prażuch ze Szkoły Podstawowej w Niedomicach

kategoria wiekowa klasy VII -VIII i gimnazjalne

I miejsce – Julia Tatarczuch ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dabrowie Tarnowskiej

II miejsce – Bartosz Kaczocha ze  Szkoły Podstawowej w Radgoszczy

III miejsce –  Paulina Czarna ze Szkoły Podstawowej w Żabnie

wyróżnienie –  Agata Forgiel ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

Nagrodę główną (grand prix) stanowił telefon komórkowy z rocznym abonamentem oraz t-shirt z grafiką zwycięskiej pracy. Ponadto wszyscy laureaci otrzymali puchary i  kalendarze ścienne na rok 2019, gdzie zostały opublikowane wszystkie nagrodzone prace. Organizatorzy przygotowali również dyplomy za udział dla wszystkich uczestników konkursu.

Pocztówki biorące udział w konkursie można podziwiać do końca roku kalendarzowego na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w dąbrowskiej Bibliotece Miejskiej.  (eMOr)

FOTORELACJA

NAGRODZONE PRACE