Wspieramy tych, którzy mierzą wysoko

Posted on Posted in Bez kategorii

Od dwóch lat Fundacja CORDARE wspiera młode, utalentowane osoby na ich drodze edukacji. Stypendia CORDARE – to inwestycja w przyszłość zawodową, społeczną, sportową czy artystyczną tych, którzy mierzą wysoko!  Zapraszamy zatem zdolnych uczniów i studentów, pochodzących z rodzin mniej zamożnych, do składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny/akademicki 2018/2019.

Regulamin ubiegania się o stypendium oraz wymagane wzory dokumentów  znajdują się w zakładce  DZIAŁALNOŚĆ/ Jak zostać podopiecznym.  Termin składania wniosków –  do 30 lipca 2018 r.