Za(szachowa)na Dąbrowa

Posted on Posted in Bez kategorii

O Dąbrowie Tarnowskiej zwykło się mawiać, że jest często “zakorkowana”. Ostatnio dzięki działaniom Biblioteki Publicznej, która w ramach projektu “Z gwiazdami zaczytani” zaprosiła do miasta gwiazdy estrady, mówi się, że Dąbrowa jest “zaczytana”. Pozostając w tym samym nurcie językowym można powiedzieć, że od minionej soboty Dąbrowa jest “zaszachowana”, bo oto po raz pierwszy odbył się tutaj Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego. Turniej ten zorganizowała działająca na terenie Powiśla Dąbrowskiego Fundacja CORDARE.

Swój udział w Turnieju zgłosiło aż 114 zawodników. Ze względów organizacyjnych lista uczestników musiała zostać zamknięta jeszcze przed formalnym upływem terminu zgłoszeń. Turniej spotkał się niespodziewanie dużym zainteresowaniem nie tylko na terenie Powiśla Dąbrowskiego! Uczestniczyli w nim zawodnicy z 25 miejscowości, w tym z Krakowa, Wieliczki, Sędziszowa Małopolskiego, Krosna, Tarnowa, Bodzanowa, Rzuchowej, Lisiej Góry, Łękawicy, Łęgu Tarnowskiego. Najwięcej uczestników, bo aż 26 zgłosiło się jednak, jak można się było tego spodziewać, z Dąbrowy Tarnowskiej oraz co pozytywnie zaskakuje z Luszowic (16).

Co ciekawe Turniej cieszył się zainteresowaniem wśród wszystkich grup wiekowych. Najstarszy uczestnik turnieju Pan Jan Pietras ma lat 76 lat a najmłodsi zawodnicy: Obal Nikola i Obal Michał byli o 70 lat młodsi i mają zaledwie 6 lat. Tak wielkie różnice wieku mogą tylko cieszyć i stanowić potwierdzenie, że sprawdziła się formuła turnieju i cel, jakim była popularyzacja szachów na terenie Powiśla Dąbrowskiego wśród wszystkich kategorii wiekowych.

Tak duże zainteresowanie Turniejem może też wynikać z prostego faktu, że był to pierwszy tego typu i tej rangi Turniej na Terenie Powiśla Dąbrowskiego. Jak dotąd teren ten przypominał nieco “szachową pustynię”, dlatego trzeba się cieszyć, że również tutaj posmakowano – szczególnie wśród dzieci i młodzieży – jak pasjonująca może być rywalizacja szachowa. To dobry prognostyk na przyszłość i zachęta do tego, żeby także w przyszłości zorganizować taki turniej, co Fundacja CORDARE chętniej podejmie w przyszłym roku. Pozostaje mieć nadzieję, że w “zaszachowanej” od minionej soboty Dąbrowie zaczną się rozwijać szachowe talenty, które w następnych latach będą wygrywać nie tylko Puchar Prezesa Fundacji CORDARE, ale też inne turnieje.

W ramach turnieju w walce o nagrodę główną Puchar Fundacji CORDARE zawodnicy rozegrali w 9 rundach prawie 500 partii. Do wygrania było w sumie aż 17 pięknych pucharów oraz ufundowane przez Fundację CORDARE stypendium finansowe w kwocie 1000 zł dla najlepszego juniora z Powiśla Dąbrowskiego. Ze względu na fakt, że na Powiślu nie działają kluby szachowe i tutejsza młodzież nie ma wielu szans rywalizacji z profesjonalistami Fundacja zdecydowała się wyodrębnić dodatkowe kategorie z uwzględnieniem zawodników pochodzących właśnie z Powiśla Dąbrowskiego, by w ten sposób dać im szansę na posmakowanie sukcesu i zachęcić ich do dalszej pracy nad poprawą warsztatu szachowego.

Fundacja wyraża podziękowanie wobec wszystkich, którzy włączyli się ufundowanie pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii. Za osobisty udział i ufundowanie pucharów dla najlepszych zawodników Powiśla Dąbrowskiego dziękujemy Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu. Za ufundowanie pucharów dla najlepszych duetów rodzinnych dziękujemy Panu Posłowi Czesławowi Siekierskiemu.

Słowa podziękowania za udostępnienie Hali im. Agaty Mróz-Olszewskiej, obecność oraz ufundowanie pucharów dla najlepszego zawodników z Dąbrowy Tarnowskiej kierujemy na ręce Pana Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Za wkład organizacyjny w przygotowanie i otwartość na wymagania związane ze specyfiką Turnieju dziękujemy Panu Kierownikowi Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Piotrowi Zającowi oraz jego Współpracownikom.

Szczególne podziękowania kierujemy wobec niestrudzonego promotora szachów Pana Jerzego Kucy za inicjatywę, logistyczne przygotowanie, ufundowanie pucharów dla najlepszego juniora i podjęcie obowiązków sędziego.

Wyniki Turnieju o Puchar Fundacji CORDARE pokazują, że szachy są dyscypliną, która – w przeciwieństwie do innych sportów – nie wymaga tak bardzo wielkich nakładów finansowych, co przede wszystkim pasjonatów, którzy są oddani tej dyscyplinie i propagują ją w swoim regionie. Pozytywnym tego przykładem są uczestnicy Turnieju z Luszowic, którzy pod opieką Pana Piotra Rychlińskiego zdobyli kilka pucharów i stypendium Fundacji CORDARE. Na tym tle pojawia się nutka żalu, że z kilku okolicznych miejscowości nie pojawił się żaden zawodnik.

Ogromne zainteresowanie i liczny udział w Turnieju pozwala mieć nadzieję, że na następnym turnieju, który Fundacja CORDARE zamierza zorganizować w Dąbrowie w przyszłym roku, nie zabraknie także młodych talentów, które dadzą się zachwycić pasją do tego pięknego sportu, jaką są szachy. W tym sensie wyrażamy nadzieję, że owe “szach” i “mat”, które w minioną sobotę głośno rozlegało się w “zaszachowanej” Dąbrowie Tarnowskiej odbije się szerokim echem w okolicy i zrodzi większe zainteresowanie tym pięknym sportem.
Ks. Robert Biel – Prezes Fundacji CORDARE

Lista startowa i wyniki turnieju

Lista Zwycięzców w Turnieju Szachowym
Fundacji CORDARE

Klasyfikacja Generalna	-	Najlepszy Szachista Turnieju		Klub

	I miejsce	-	Dominik Kukułka			KSz Kana Tarnów
	II miejsce	-	Ryszard Peret			TSz Skoczek Sędziszów Małopolski
	III miejsce	-	Bogdan Czernicki		Drogowiec Kraków

Kategoria		-	Najlepszy Zawodnik Powiśla

	I miejsce	-	Hubert Krzciuk
	II miejsce	-	Piotr Rychliński
	III miejsce	-	Mateusz Żurawski

Kategoria		-	Najlepszy Junior Powiśla (Puchar i stypendium)

	I miejsce	-	Hubert Krzciuk
	II miejsce	-	Paweł Ogorzelec
	III miejsce	-	Jakub Dojka

Kategoria		-	Najlepszy Zawodnik z Dąbrowy Tarnowskiej

	I miejsce	-	Marta Chrabąszcz
	II miejsce	-	Jakub Kaczor
	III miejsce	-	Jakub Schab

Kategoria		-	Najlepszy Junior

	I miejsce	-	Wiktor Kryzia
	II miejsce	-	Michał Olszówka
	III miejsce	-	Kacper Kuca

Kategoria		-	Najlepszy Duet Rodzinny

	I miejsce	-	Marta Chrabąszcz i Piotr Rychliński
	II miejsce	-	Ogorzelec Paweł i Ogorzelec Patryk
	III miejsce	-	Krzysztof Kryzia i Wiktor Kryzia

Kategoria		-	Najlepszy Zawodnik UKS LISEK – Lisia Góra

	I miejsce	-	Szymon Jarowski
	II miejsce	-	Jakub Olszówka
	III miejsce	-	Mateusz Marciniec

One thought on “Za(szachowa)na Dąbrowa

Comments are closed.