Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego o Puchar Fundacji CORDARE

Posted on Posted in Bez kategorii

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną, zwiększa aktywność umysłową i rozbudza twórcze zdolności.

Mając zatem na celu ogólnie rozumianą działalność edukacyjną i podnoszenie kultury spędzania wolnego czasu szczególnie wśród młodzieży Fundacja CORDARE organizuje Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego. Turniej odbędzie się dnia 22 kwietnia o godz.10:00 w Dąbrowie Tarnowskiej w Hali im.  Agaty Mróz-Olszewskiej.

Szczegóły dotyczące zapisów na Turniej dostępne są na stronie internetowej www.cordare.pl.

W Turnieju mogą uczestniczyć niezależnie od poziomu gry w szachy przedstawiciele wszystkich kategorii wiekowych, których łączy pasja do gry w szachy. Sędziami turnieju będą: Agnieszka Kot, Kinga Gąciarz-Wójcik oraz Jerzy Kuca.

Do wygrania ufundowane zostały następujące nagrody:
  • Nagroda główna – Puchar Fundacji CORDARE.
  • Puchar dla najlepszego zawodnika Powiśla Dąbrowskiego.
  • Puchar dla najlepszego juniora Powiśla Dąbrowskiego.
  • Puchar dla najlepszego juniora turnieju.
  • Puchar dla najlepszego duetu rodzinnego.

W każdej z tych kategorii przyznane zostaną także puchary za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca.

Ze względu na fakt, że na terenie Powiśla nie ma profesjonalnych klubów szachowych chcemy przyczynić się do popularyzacji szachów w regionie szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Z tej też racji Zarząd Fundacji przyznał dodatkowo roczne stypendium w wysokości 1000 zł dla najlepszego juniora Powiśla Dąbrowskiego. (warunkiem nie ukończony 18 rok życia).

Fundacja CORDARE wyraża serdecznie podziękowanie dla Fundatorów poszczególnych nagród.

Wyrazy wdzięczności za życzliwość i ufundowanie pucharów kierujemy na ręce Pana Posła Wiesława Krajewskiego.

Za wsparcie i ufundowanie pucharów dziękujemy Panu Posłowi do Parlamentu Europejskiego Czesławowie Siekierskiemu.

Za inicjatywę, pomoc w zorganizowaniu turnieju i ufundowanie nagród dziękujemy niestrudzonemu promotorowi gry w szachy Panu Jerzemu Kucy.

Wdzięczność za udostępnienie obiektów i życzliwość wyrażamy wobec Pana Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego, a za logistyczne przygotowanie turnieju Kierownikowi Referatu Kultury Fizycznej i Sportu Panu Piotrowi Zającowi.

Dla Wszystkich uczestników turnieju przygotowaliśmy ciepły posiłek i napoje. Fundacja CORDARE wyraża jednocześnie nadzieję, że turniej stanie się świętem rodzinnym Powiśla i wpisze się na trwałe w kalendarz imprez kulturalnych tego regionu.

Lista startowa zawodników zgłoszonych do turnieju.