1,5 %

 

Zachęcamy Państwa do przekazania na rzecz Fundacji CORDARE swojego 1,5 %. Uzyskane pieniądze zostaną wykorzystane na cele statutowe, to jest przede wszystkim  na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z rodzin mniej zamożnych.

Aby przekazać 1,5 % swojego podatku na rzecz naszej Fundacji, w rubryce “Numer KRS”należy wpisać numer KRS Fundacji CORDARE:   0000623403

W rubryce “Wnioskowana kwota”  należy wpisać kwotę stanowiącą 1% podatku zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego Urzędu Skarbowego.

Swóje 1,5% podatku mogą przekazać podatnicy rozliczający się na formularzach: PIT 28, PIT 36, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39.


 

Fundacja CORDARE działa od 2016 roku, wspierając poprzez stypendia uzdolnioną młodzież oraz udzielając dotacji  instytucjom, które na co dzień zajmują się niesieniem pomocy innym, w różnym wymiarze.

W ciągu zaledwie kilku lat działalności  CORDARE ufundowała łącznie 164 stypendia studenckie i uczniowskie oraz przekazała kilkanaście jednorazowych dotacji dla wybranych  instytucji. Pełna lista stypendystów i beneficjentów znajduje się w zakładce: Działalność.

Ponadto Fundacja corocznie realizuje takie projekty jak:  Otwarty Turniej Szachowy Powiśla Dąbrowskiego, Turniej Brydża Sportowego o Puchar Fundacji CORDARE, Bal Charytatywny połączony z obchodami Narodowego Święta Niepodległości oraz ceremonią wręczenia Statuetek CORDARE osobom, które swoją pracą, postawą i sercem służą społeczeństwu.

W 2018 roku Fundacja wzbogaciła swoją ofertę  o Regionalny konkurs plastyczny  dla uczniów szkół podstawowych. Odbyły się dotąd dwie edycje projektu: “Pocztówka do niepodległości” oraz “Święte słowa”.

Działania Fundacji najdobitniej określa sama jej nazwa CORDARE – oznaczająca gotowość dzielenia się sercem z potrzebującymi.